Terms / Οροι

(For English, scroll down)

 

Όροι Χρήσης

Ο παρόν ιστότοπος ("www.soxartshop.com") αποτελεί το ηλεκτρονικό καταστημα SOX ART SHOP έκθεσης και διάθεσης χειροποίητων προϊόντων μέσω διαδυκτίου της ελληνικής ατομικής επιχείρησης του ζωγραφου Σωκράτη Ι. Αργείτη, κάτοχου ΑΦΜ 074230754 Δ.Ο.Υ Α΄ Πειραιά, που εδρεύει στην κεντρική αγορά στις Σπέτσες 18050, τηλ. 0030-2298077166 κιν. 6972325598.

 

Η επίσκεψη και χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου (www.soxartshop.com) διέπονται από τους ακόλουθους όρους, τους οποίους ο επισκέπτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τον διαδικτυακό τόπο, αν δεν αποδεχθείτε τους παρακάτω όρους:

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχομένων υπηρεσιών, σημάτων, διακριτικών γνωρισμάτων, λογοτύπων, εμπορικών επωνυμιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού, συνιστά αναπόσπαστο μέρος του διαδικτυακού αυτού τόπου και αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του ιδιοκτήτη του ή των τρίτων νομίμων δικαιούχων των επί μέρους αυτών στοιχείων.

 Ως εκ τούτου, προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (ν. 2121/1993 όπως ισχύει κ.λπ.), ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Απαγορεύεται δε η με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, εν όλω ή εν μέρει, πώληση, μεταβίβαση, διανομή, αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αναμετάδοση, τροποποίηση, δημιουργία παράγωγων έργων ή ενσωμάτωση σε άλλη ιστοσελίδα οποιωνδήποτε περιεχομένων (συμπεριλαμβανομένου του πηγαίου κώδικα) ή δεδομένων του παρόντος διαδικτυακού τόπου, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των σχετικών πνευματικών και βιομηχανικών δικαιωμάτων. Οποιαδήποτε τροποποίηση των κατά τα ανωτέρω αναφερθέντων τμημάτων ή οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή οποιαδήποτε χρήση τους για άλλους σκοπούς, πλην της προσωπικής χρήσης, αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του ιδιοκτήτη του ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των πνευματικών και βιομηχανικών δικαιωμάτων. Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτόν το Δικτυακό Τόπο συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους ανωτέρω νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Εφαρμόζοντας επακριβώς τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται από το διεθνές και ευρωενωσιακό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (οδηγία 2000/31/ΕΚ, π.δ. 131/2003) καθώς επίσης και από τον νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα π.δ. 207/1998, 79/2000, το άρθρο 8 του ν. 2819/2000 και του ευρωενωσιακού δικαίου με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ, δηλώνουμε ρητά ότι δεν πρόκειται να προβούμε σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτουμε, δημοσιοποιούμε ή πωλούμε τα προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλλετε στο πλαίσιο του παρόντος διαδικτυακού τόπου προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Τα προσωπικά σας στοιχεία ύστερα από αίτηση σας διαγράφονται οριστικά και δεν παραχωρούνται με κανέναν τρόπο σε οποιονδήποτε. Με την υποβολή υλικού στους server μας, συμφωνείτε ότι το υλικό δεν περιέχει στοιχεία μη αληθή, παράνομα ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο ακατάλληλα για χρήση και δημοσίευση.

COOKIES

Όπως τα περισσότερα sites στο διαδίκτυο έτσι και στο www.soxartshop.com χρησιμοποιούμε cookies έτσι ώστε να έχουμε πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες κάθε φορά που περιηγείστε με κάποιον web browser στο κατάστημα μας. Χωρίς την χρησιμοποίηση των cookies θα ήταν αδύνατον να σας προσφέρουμε σημαντικές υπηρεσίες όπως: κατάσταση παραγγελιών, προσωπικές ρυθμίσεις κ.λπ. Τα cookies είναι αλφαριθμητικά αρχεία που μεταβιβάζουμε στον σκληρό δίσκο των υπολογιστών σας διαμέσου του διαδικτύου σας έτσι ώστε να σας προσφέρουμε υπηρεσίες όπως αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω. Στις ρυθμίσεις του browser σας μπορείτε να επιλέξετε να εμποδίσετε τον browser σας από το να δέχεται νέα cookies ή να σας ρωτάει κάθε φορά που ένα νέο cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στον σκληρό σας δίσκο. Παρ’ όλα αυτά θα πρέπει να γνωρίζετε πως αν επιλέξετε να εμποδίζετε τα cookies από το να αποθηκευτούν στον σκληρό σας δίσκο δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιες υπηρεσίες του καταστήματός μας.

ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ορθή και εύρυθμη λειτουργία του, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυόμαστε την αδιάκοπη και άνευ οιουδήποτε σφάλματος ή απαλλαγμένη από ιούς (viruses), ή άλλα παρόμοια επιβλαβή λογισμικά ή στοιχεία, λειτουργία αυτού ή οποιωνδήποτε άλλων ιστοσελίδων ή διακομιστών (servers) μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενό της.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Λαμβάνεται η πρόνοια για την καλύτερη δυνατή ποιότητα των διατιθέμενων προϊόντων και τη χρήση κατά το δυνατό φυσικών υλικών. Εντούτοις, οι αγοραστές πρέπει να έχουν υπόψη ότι, όπως όλα τα προϊόντα που περιλαμβάνουν μικρά τμήματα, μπορούν να ενέχουν κινδύνους για τα άτομα μικρής ηλικίας (παιδιά). Έτσι, συνίσταται η χρήση τους με την ταυτόχρονη παρουσία ενηλίκου. Δεν φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη από ενδεχόμενη μη ενδεδειγμένη χρήση των διατιθέμενων στον παρόντα διαδικτυακό ιστότοπο προϊόντων.

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσουμε με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτουμε με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών και ειδικότερων σχολίων. Ωστόσο, ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει μικρές αποκλίσεις από την πραγματική κατάσταση των διατιθέμενων προϊόντων, καθ’ όσον κάθε ένα είναι χειροποίητο και συνακόλουθα μοναδικό, οπότε η απεικόνισή του μπορεί να διαφέρει ελαφρά. Σε κάθε περίπτωση, στόχος μας είναι η ικανοποίηση του πελάτη και η καλόπιστη επίλυση οποιασδήποτε τυχόν διαφοράς αναφορικά με τέτοιου είδους διαφορές, στο πλαίσιο της λογικής και των συναλλακτικών ηθών, κατόπιν σχετικής συνεννόησης.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες, σεισμοί κ.λπ.) δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου, θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail, προκειμένου να σας γνωστοποιήσουμε την παράταση της προθεσμίας παράδοσης.

ΑΡΝΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

Διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε οποιαδήποτε προϊόντα από τον παρόντα ιστότοπο ή να κάνουμε οποιεσδήποτε μεταβολές και τροποποιήσεις του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Μπορεί να υπαναχωρήσουμε από οποιαδήποτε παραγγελία για οποιοδήποτε λόγο οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά την κρίση μας. Δε είμαστε υπεύθυνοι για την απόσυρση οποιουδήποτε προϊόντος ή την ακύρωση κάποιας παραγγελίας.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Δικαίωμα υπαναχώρησης από τις εξ αποστάσεως συμβάσεις βάσει του ν. 2251/1994 (όπως ισχύει):

Μπορείτε να επιστρέψετε ένα προϊόν και να σας καταβάλουμε το τίμημα, αν μας ενημερώσετε γραπτώς για την απόφαση σας αυτή εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος:

α) με e-mail, στη διεύθυνση: soxartshop@gmail.com

β) τηλεφωνικά στο: 6972325598

Με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης είστε υποχρεωμένοι να μας επιστρέψετε το προϊόν στην άριστη κατάσταση, στην οποία σας παραδόθηκε, ή να μας παράσχετε αποδείξεις ότι το έχετε στείλει ασφαλώς εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος. Εντός της ίδιας προθεσμίας είμαστε υποχρεωμένοι να σας επιστρέψουμε τυχόν ποσά που μας έχετε καταβάλει. Τα έξοδα αποστολής της επιστροφής του προϊόντος επιβαρύνουν εσάς. Στα επιστρεφόμενα χρήματα δεν περιλαμβάνονται έξοδα αρχικής αποστολής, στα οποία υποβληθήκαμε.

Σημειώνεται ότι το δικαίωμα υπαναχώρησης εκ του άρθρου 4§10 ν. 2251/1994 δεν εφαρμόζεται: στις περιπτώσεις του άρθρου 3 περ. ιβˊ του και σε κάθε άλλη περίπτωση που αυτό προβλέπεται από τον νόμο ή την παρούσα ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο και δη –ενδεικτικά και όχι περιοριστικά– στις περιπτώσεις που το τίμημα των προϊόντων έχει καταβληθεί και ταυτόχρονα αυτά έχουν παραληφθεί κατά τρόπο που η πώληση δεν θεωρείται ότι τελέστηκε από απόσταση.

ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του http://www.soxartshop.com διέπονται από το διεθνές και ευρωενωσιακό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (οδηγία 2000/31/ΕΚ, π.δ. 131/2003 κ.ό.α.), καθώς επίσης και από το ελληνικό δίκαιο και δη τον νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (ν. 2251/1994 όπως ισχύει), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση. Αρμόδια για την οποιαδήποτε τυχόν διαφορά είναι τα δικαστήρια των Αθηνών, ωστόσο υποχρεωτικώς το θιγόμενο μέρος πρέπει να επιδιώξει προηγουμένως την απόπειρα επίτευξης φιλικού διακανονισμού – συμβιβαστικής επίλυσης της όποιας διαφοράς, στο πλαίσιο της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΟΡΩΝ

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε ή να ανανεώνουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών και αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να ενημερώνουμε το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.

---------------------------

 

TERMS & CONDITIONS

This website is owned and operated by Socrates Argitis. My sole proprietorship is registered in Greece and my registered office and trading address is at Kentriki Agora, P.O. 18050, Spetses island Greece. Tel No 0030-2298077166, mob. 0030-6972325598, My VAT Number EL074230754.

Access to and use of this website (www.soxartshop.com) is provided under the following terms:

COPYRIGHT

You may not copy, reproduce, republish, download, post, broadcast, transmit, make available to the public, or otherwise use the content or code of this website in any way except for your own personal, non-commercial use. You also agree not to adapt, alter or create a derivative work from any content or code of this website except for your own personal, non-commercial use. Any other use of the content or code of this website requires the prior written permission of the website owner. All content, text, images, logos, designs, trademarks, brand names and other materials on the website are either owned or licensed by the website owner or by a third party and are protected by Greek and international copyright laws and therefore, may not be used except with website owner’s express written consent. You may not copy, reproduce or display or post any content, text, images, logos, designs, trademarks, brand names or other materials offered via this website on any network computer, website, bulletin board or any other publicly accessible medium. You must keep intact, and may not remove or alter, any copyright or other proprietary notices on any content, text, images, logos, designs, trademarks, brand names or other materials offered via this website.

PRIVACY POLICY

“SOX ART SHOP” complies with the E.U. Regulations regarding the collection, use, and retention of personal data. All account information for my Clients is held in strict confidence. I do not sell or share your information with anyone. I only collect information like your name, email address, mailing address, phone number, and billing information so I can provide my services. I will take all reasonable care, in so far as it is in my power to do so, to keep the details of your order and payment secure but, in the absence of negligence on my part, I cannot be held liable for any loss you may suffer if a third party procures unauthorised access to any data you provide when accessing or ordering from the Website.

COOKIES

Cookies are very small text files that are stored on your computer when you visit some websites. “Sox Art Shop” uses cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process. You can disable any cookies already stored on your computer, but these may stop the website from functioning properly.

FUNCTION

I do not warrant that functions contained in the website content will be uninterrupted or error free, that defects will be corrected, or that the website or the server that makes it available are free of viruses or bugs.

ONLINE ORDERS

All orders are processed in EUR. Any orders placed using an account of another currency will be charged at the current exchange rate as converted by your bank, along with your bank’s exchange fees/commissions which are in accordance with the policies outlined by your bank. If you are not sure what you will be charged in your local currency, please contact your bank for more details before ordering.

PRODUCT QUALITY

I do my best to ensure best possible quality in all available products. However, buyers should keep in mind that some items containing small parts may be dangerous for children (choking hazard). I cannot be held responsible for any improper use of the available in this website products.

DESCRIPTION OF PRODUCTS

I will take all reasonable care to ensure that all details, descriptions and prices of products appearing on the Website are correct at the time when the relevant information was entered onto the system. Please note that all products are handmade so sometimes they can vary in appearance. This is the nature of handmade items and I feel this adds to their character and is not to be considered a defect. Although I aim to keep the Website as up to date as possible, the information, including Product Descriptions, appearing on this Website at a particular time may not always reflect the position at the exact moment you place an order. In any case, my goal is to please my customers and to resolve any occurring problem in goodwill.

FORCE MAJEURE

If due to force majeure (e.g. bad weather, strikes, earthquakes, etc.) it is not possible to deliver the products within the specified time, I will notify you by e-mail, in order to let you know the extension of delivery deadline.

REFUSAL OF TRANSACTION

I reserve the right to withdraw any products from this Website at any time and/or remove or edit any materials or content on this Website. I may refuse to process a transaction for any reason or refuse service to anyone at any time at our sole discretion. I will not be liable to you or any third party by reason of our withdrawing any product from this Website whether or not that product has been sold; removing or editing any materials or content on the Website; refusing to process a transaction or unwinding or suspending any transaction after processing has begun. Some items available for retail are not available for wholesale and vice-versa.

CANCELLATION

If you wish to cancel an order, you may do so by contacting me immediately. If the order has already been dispatched at the time of your cancellation request, I ask that you return the goods to us once they have been delivered, at your own cost using a traceable method at your own discretion. I cannot be responsible for any items sent back to me that do not arrive.

REFUNDS

Right of withdrawal from distance contracts under the Greek law 2251/1994 (as applicable) :
You can return a product and I will refund you, if you notify me about your decision within fourteen (14) calendar days of receiving the product:


a) by e-mail to the address: soxartshop@gmail.com
b) by phone: +30-6972325598 .


By exercising the right of withdrawal you are obliged to return the product in perfect condition, in which it was delivered to you, or to provide me with evidence that you have sent it safely within 14 calendar days from the exercise of this right. Within the same time I am obliged to refund any amount you paid me. You have to pay the shipping costs of returning the product. The amount of refund does not include the original shipping costs incurred.
Please keep in mind that this is valid only for online sales and that the right of withdrawal does not apply in cases where the product is paid and received simultaneously, in a way that the sale is not considered a distance sale.

APPLICABLE LAW

All transactions made through “http://www.soxartshop.com” are governed by international and European law that regulates issues relating to electronic commerce (Directive 2000/31/EC, [=Greek Law PD 131/2003]), as well as by Greek law, notably the law on consumer protection (: Law 2251/1994 as amended), which regulates matters concerning remote sales. Responsible for any discrepancies are the courts of Athens, however, the aggrieved party must first seek to attempt to reach an amicable settlement – amicable settlement of any dispute in the context of good faith and of morals.

RENEWAL OF TERMS AND CONDITIONS

I reserve the right to amend or renew the terms and conditions of transactions and undertake the obligation to update the text in case of any change or addition to the terms.